Skip to main content

De nieuwste Advisaris modellen bieden direct zicht op een passende formatie bij een populatie cliënten per zorgvorm. Voor zowel de intramurale als de extramurale zorg en de GRZ is het juiste volume en de mix met speels gemak samen te stellen en overzichtelijk in kaart te brengen.

De Advisaris Formatie Suite biedt drie (langdurige) zorgvormen een op maat gesneden formatiemodel, uitgaande  van de daarin geldende bekostiging en beleidsregels.

De Advisaris Formatie Suite biedt via een eenvoudige invoer de benodigde grip op formatievolumes en deskundigheidsmix binnen de specifieke zorgvorm en eigen cliëntenpopulatie.

De Advisaris Formatie Suite is organisatie breed toe te passen, van locatie management tot zelfsturend team, van behandelaar tot facilitair manager.