Skip to main content

Ruim 15 jaar begeleidt Advisaris innovatieve proeftuinen in de zorg. Landelijke proeftuinen vanuit VWS of brancheverenigingen ActiZ, VGN of GGZ Nederland als het gaat om stelselwijzigingen en veranderingen in wet en regelgeving. Specifieke proeftuinen met zorgorganisaties voor speciale doelgroepen zoals Huntington, Korsakov of Revalidatie of de proeftuin rond het Invoeren van een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), inclusief het opzetten van een cliëntportaal. Samen innoveren in proeftuinen loont, op weg naar een rijke oogst.

Proeftuinen in de praktijk

Centraal bij deze proeftuinen staat het kennis opdoen en delen van een vernieuwing of innovatie:

  • Wat betekent de verandering voor mijn medewerkers?
  • Hoe heeft het invloed op mijn visie en werkwijze?
  • Wat is de impact op mij informatiesystemen, voor bijvoorbeeld rapportage en declaratie?

Allemaal vragen die gezamenlijk en praktisch worden verkend en beantwoord. Voorbeelden van eerdere proeftuinen zijn de landelijke proeftuinen Capaciteit- & Formatieplanning, invoeren van Zorgzwaartebekostiging en Zorgarrangementen, invoering Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), Invoering DBC’s voor de Geriatrische zorg (GRZ), Optimalisatie Zorg- en Ondersteuningsplan, Classificatiesystemen voor de langdurige zorg, Landelijk onderzoek Huishoudelijke verzorging en Proeftuinen hervorming langdurige zorg.

Meedoen met proeftuinen loont!

Voor deelnemende zorgorganisaties betekent dit snel inzicht in de impact van wijzigingen en vernieuwingen. Deelnemen aan proeftuinen betekent ook vooraan in de trein zitten en snel kunnen doorpakken, iets wat steeds belangrijker wordt, je kunnen onderscheiden. Samen optrekken en samen leren in proeftuinen betekent ook ervaringen en inzichten van buiten de eigen organisatie benutten.

Praktische toets van beleid

Voor Beleidsmakers in de zorg zoals VWS en brancheverenigingen betekent meedoen met proeftuinen een directe inzage in de impact en gevolgen van beleidsplannen voor zorgorganisaties:

  • Wat werkt nu wel en niet voor zorgorganisaties?
  • Waar moeten we het beleid iets bijstellen om meer succes of acceptatie te krijgen?
  • Welke implementatie werkwijze werkt het beste?
  • Hoe kunnen we de resultaten van proeftuinen het beste delen en de vruchten plukken met de gehele sector?

Wilt u een proeftuin opzetten of wilt u weten welke proeftuinen er op dit moment lopen of gaan starten? Neem dan contact op met Herman Hellemans of Wil Verhoeven van Advisaris.