GRZZijn uw behandelpaden en formatie-inzet afgestemd op de gewijzigde profielinformatie van de DBC’s? De nieuwe DBC’s zijn ontwikkeld voor de ambulante vervolgzorg na een intramuraal revalidatietraject.

Inzet behandelaren
Door de nieuwe DBC’s zijn er interessante opties ontstaan voor de inzet van behandelaren. Ook is de profielinformatie voor de bestaande DBC’s gewijzigd. Juiste behandelpaden en een passende formatie-inzet zijn de succesfactoren voor een effectieve organisatie van de GRZ.

In deze praktische training wordt zowel vanuit het normatieve kader (GRZ-DBC’s) als vanuit de cliëntvraag naar de inzet van mensen en middelen gekeken. De training bestaat uit twee dagdelen: ‘Tactische inzet van behandelaren’ en ‘operationele inzet van behandelaren’.

De training is zowel geaccrediteerd voor de specialist ouderengeneeskunde als voor de verpleegkundigen door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), het Accreditatie Bureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Wat leert u in de training:

  1. Toepassing van DBC-financiering en behandelcapaciteitsplanning;
  2. Methode om vanuit de DBC’s tot behandelarrangementen te komen;
  3. Inzicht in hoe je vanuit arrangementen inzet van medewerkers kunt berekenen;
  4. Randvoorwaarden voor het in balans houden van de weegschaal kwaliteit en bedrijfsvoering;
  5. Eisen die je aan de ICT-leverancier moet stellen.BrochureTraining-GRZ-DBC

“Iedere SO zou deze training moeten volgen, want hiermee wordt de onmisbare waarde van registreren en sturen pas écht duidelijk!”

Deze training kan ook als in-huis training worden gegeven. Klik op de brochure van de training voor meer praktische informatie. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl