Skip to main content

Op-KoersBinnen de GGZ is de zin en onzin van een kwaliteitscertificaat al jaren een onderwerp van discussie. Gaat het nu om het halen van het kwaliteitscerticaat of gaat het om een effectief en efficiënt werkproces? Het lijken twee doelen die niet te verenigen zijn. Te veel sturen op het certificaat heeft als nadeel dat de organisatie ‘op slot’ werd gezet door starre werkprocessen. Te veel sturen op effectiviteit staat op gespannen voet met de procedurele verplichtingen van een kwaliteitscertificaat. Een goed kwaliteitsproject vereist een duidelijke koers, een pragmatische aanpak, goed communiceren en gerichte energie op die werkprocessen die relevant zijn voor de zorgorganisatie.

Advisaris heeft binnen de langdurige zorg vele zorgorganisaties mogen ondersteunen om het felbegeerde certificaat in ontvangst te mogen nemen. Hierbij maakt Advisaris gebruik van een bewezen aanpak met haar processenbibliotheek waarin de best-practise processen voor de langdurige zorg zijn beschreven. Zorgorganisaties kunnen dit als referentiekader gebruiken om gericht hun eigen werkprocessen hiermee te beoordelen. Je hoeft dan niet meer het wiel uit te vinden en je kunt de tijd gericht besteden aan die werkprocessen die er echt toe doen! Wat moet beter? Kan het sneller en goedkoper? Hoe kunnen we over de afdelingen het werkproces stroomlijnen? Een kwaliteitsproject is veel leuker als je samen de werkwijze hebt verbeterd en als beloning ook nog eens het felbegeerde kwaliteitscertificaat mag ontvangen! Dan ligt het schip goed op koers!