Skip to main content

Advisaris heeft in samenwerking met de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar de huidige status en toekomstmogelijkheden van BI dashboards in de ouderenzorg. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Master Business Information Management aan de Rotterdam School of Management/Erasmus Universiteit.

Aanleiding

In Juni 2020 kwam er een dringende aanbeveling van de Sociaal Economische Raad: een hervorming van de ouderenzorg is nodig om voldoende, hoogwaardige zorg te leveren voor het groeiende aantal en intensieve zorgvragen. Naast het waarborgen van de continuïteit van de ouderenzorg zijn er ook ontwikkelingen op komst die bepaalde transformaties vergen van de instellingen, zoals de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en kansrijke technologieën zoals business analytics toepassingen of eHealth applicaties.

Een geavanceerde informatievoorziening – met name het gebruik van management dashboards – helpt organisaties vaak met het benodigde in control zijn van de bedrijfsvoering, zodat hoogwaardige zorg effectief geleverd kan worden. Ondanks het strategische belang en bestaande initiatieven van zorginstellingen, komt de ontwikkeling van dashboards relatief traag op gang in vergelijking tot andere industrieën of processen beschreven in de literatuur over dashboard ontwikkeling.

Om dit beter te begrijpen, en om management handvatten te geven om voortgang te maken in dit proces richt deze studie van de Erasmus Universiteit in samenwerking met  Advisaris zich daarom op de volgende kernvraag: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en kansen om te adresseren in het ontwikkelen van dashboards in de ouderenzorg, vanuit een strategisch/CIO perspectief?

Resultaten

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn vier zorginstellingen als casussen onderzocht, geselecteerd aan de hand van een expert panel van softwareontwikkelaars, informatieadviseurs in ouderenzorgorganisaties, en consultants. In grote lijnen laten de resultaten zien dat zorgorganisaties nog steeds worstelen met het verzekeren van een goede fundering waarop dashboard vormgeving en management implementatie later op voort kunnen bouwen. Het verbinden van wat de informatievoorziening al aan kan bieden met wat de zorgmanager nodig heeft blijft een van de kern uitdagingen door onder andere (1) het gebrek aan professionele methodiek, (2) het “denken in data/informatie” onder zorgmedewerkers en (3) het bestaan van data architectuur/kwaliteitsproblemen.

Aanbevelingen

Vanuit de literatuur en praktijk zijn er enkele aanbevelingen die doorgaans helpen om de geïdentificeerde uitdagingen te adresseren en de kansen te benutten. Allereerst is het van belang dat de IT infrastructuur met het applicatiebeheer, de IT architectuur en data(management) geprofessionaliseerd wordt middels IT investeringen (denk hierbij aan het implementeren van master data management, het opstellen van een data quality board e.d.).

Ook kan het potentieel van de beschikbare data (zoals ECD data) kan beter benut worden, wanneer IT staff en zorgmedewerkers meer tijd hebben om ‘het echte gesprek te voeren’. Hierbij kan gedacht worden aan een ‘push’ en ‘pull’ beweging, waarbij in beginstadia de informatievoorziening de zorgmanager helpt met ‘denken in informatie’, zodat de zorgmanager dit uiteindelijk meer zelf uit kan vragen.

Samenvatting onderzoeksrapport

De samenvatting van het onderzoeksrapport vindt u onderaan deze paginaNeem voor meer informatie over de resultaten van het Erasmus-Advisaris onderzoek ‘Status en toekomst van BI dashboards in de ouderenzorg’ contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl.