Toezichthouders en bestuurders van zorgorganisaties in de ouderenzorg staan voor belangrijke keuzes om hun informatievoorziening en dashboards in te richten voor de toekomst. De veranderingen in de regelgeving en stelselwijzigingen vereisen een andere kijk en sturing van een zorgorganisatie.

Cruciaal hierbij is een goede balans tussen de bedrijfskundige en kwalitatieve indicatoren die zicht geven op het meetbare en merkbare deel van een zorgorganisatie. Hoe ziet een eigentijds dashboard voor een zorgorganisatie eruit? Advisaris organiseert twee middagsessies voor bestuurders en toezichthouders.

Bedrijfskundig & kwalitatief dashboard

De middag wordt begeleid door twee praktijkdocenten met ruime ervaring als adviseur van raden van bestuur en als toezichthouder in de ouderenzorg en geeft u inzicht in hoe een actueel dashboard van kwaliteit en bedrijfsvoering eruit zou kunnen zien en hoe dit kan worden ingericht.

Meetbaar én merkbaar met de juiste indicatoren

Deelnemers krijgen concrete handvatten voor een vertaling vanuit de eigen bedrijfsvoering. Deze middag kan ook intern worden gegeven specifiek voor uw eigen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.