Skip to main content

Euro's-ZorgDe dynamiek van de zorg- en ondersteuningsvraag van cliënten is hoog. De financiering van zorg is grillig. Bijsturen van personele inzet en deskundigheid mix is noodzaak geworden. Maar ook zo dicht mogelijk bij de uitvoering van zorg-en ondersteuning om te voorkomen dat je te laat bijstuurt en te veel of te dure personele formatie inzet.

Actuele formatie en capaciteitsmodellen
Op verzoek van haar relaties in de langdurige zorg heeft Advisaris een aantal specifieke formatie- en capaciteitsmodellen gemaakt die door teamleiders en planners maar ook centraal door controllers te gebruiken zijn om de juiste formatie en deskundigheidsmix te berekenen. Hierdoor ontstaat direct zicht op een passende formatie bij een populatie cliënten per zorgvorm. Voor zowel de intramurale als de extramurale/ambulante zorg en de GRZ(revalidatie) is het juiste volume en de mix met speels gemak samen te stellen en overzichtelijk in kaart te brengen.