Skip to main content

Afgelopen vrijdag hebben dertien trotse deelnemers het officiële EVV diploma, inclusief de plusmodules, met succes behaald! Door het praktische en actuele karakter van de opleiding waren de EVV’ers al direct aan de slag gegaan met de nieuwe kennis en vaardigheden in de dagelijkse zorg- en dienstverlening.

Toppers!

Beweging 3.0 uit Amersfoort besloot vorig jaar samen met Dosaris te starten met de EVV-plus opleiding. De reden om met Dosaris in zee te gaan was voor Beweging 3.0 helder. Zij wilden een EVV opleiding afgestemd op de huidige ontwikkelingen en de hoge eisen die op dit moment aan een EVV-er gesteld worden vanuit de praktijk! Met andere woorden zij wilden ‘toppers’!

Praktisch én actueel

Beweging 3.0 stond garant voor een gedegen begeleiding en leeromgeving in de praktijk met een goed team van praktijk- en werkbegeleiders. Dosaris heeft op een interactieve wijze, met inzet van deskundige docenten en actueel leermateriaal, het theoretische deel uitgevoerd.
In 16 lesdagen zijn de eindtermen van branche erkende diploma EVV door middel van lesdagen, praktijk en thuisopdrachten door de deelnemers behaald. Daarnaast kwamen een aantal plus-modules aanbod met thema’s als zorgzwaartebekostiging, herindiceren en de nieuwe ontwikkelingen binnen een GRZ afdeling.

Zekerheid met kennis

Beweging 3.0 was zeer tevreden over het resultaat en de samenwerking met Dosaris. “Met de EVV-plus opleiding heeft Dosaris laten zien dat zij goed aansluit aan bij de vraag, werkwijze en ontwikkelingen binnen Beweging 3.0 en de vraag die gesteld wordt aan EVV-ers . De docenten zijn goed op de hoogte van de huidige ontwikkelingen en zij hadden kennis van zaken. Dosaris biedt duidelijk meer met haar opleiding.” De gehele opleiding werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8.2.

Uw eigen toppers in huis?

Ook toppers in uw eigen huis (verder) ontwikkelen? De checklist primair proces EVV’er van Advisaris geeft een goed beeld van de veranderende rol van de EVV’er en de aandachtspunten hierbij. Deze checklist wordt als steunkaart door de deelnemers van de EVV-plus opleiding gebruikt.

Onze brochure biedt meer informatie over de EVV-plus opleiding, de modules en competenties. Hierin wordt ook duidelijk waar deze opleiding zich onderscheidt van de reguliere EVV opleiding.

Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl. Meer informatie over de EVV-plus opleiding is ook te vinden op de website van Dosaris.