Een heldere structuur met duidelijke taken en verantwoordelijkheden, de aanwezigheid van een therapeutisch klimaat en de benodigde competenties van medewerkers, een complete en periodieke managementrapportage en een effectief en efficiënt lopend registratie- en declaratieproces.

Een toekomstbestendige organisatie voldoet hier allemaal aan. Een korte inventarisatie en beoordeling van de huidige werkprocessen op uw GRZ afdelingen biedt u direct zicht op uw verbeterpotentieel om uw organisatie nog beter in te richten op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen.

Is mijn GRZ basis op orde? 

Wij beantwoorden deze vraag graag samen en goed voor u! Zie hieronder de brochure van onze GRZ QuickScan.

Brochure Advisaris QuickScan GRZ Basis op orde

Neem voor meer informatie over onze GRZ QuickScan contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl