Skip to main content

Advisaris heeft in opdracht van VWS, VNG en ACTIZ een onderzoek uitgevoerd naar de basistarieven H(uishoudelijke) V(erzorging) en de daaraan gerelateerde kostprijsberekening.

In dit onderzoek is gekeken naar de prijsopbouw van Huishoudelijke Verzorging en de wettelijke verplichtingen die zorgorganisaties hebben die kostprijs bepalend zijn.

Tevens is het onderzoek verrijkt met een handreiking basistarieven HV. Met behulp van deze handreiking is de eigen kostprijs te berekenen van een uur HV voor zorgorganisaties. Hiermee is een vergelijk tussen kostprijs en vergoedingsprijs van de gemeente mogelijk.