Skip to main content

De keuze voor een goed classificatie systeem houdt de gemoederen bezig binnen de extramurale zorg, maar inmiddels start ook een discussie hierover in de andere sectoren binnen de langdurige zorg. Grote waarde van een classificatie systeem is eenheid van taal in de keten en de mogelijkheid om gestructureerd zorginformatie op te slaan en hierover te kunnen rapporteren en te vergelijken (benchmark).

In de verte gloort een mooie horizon als we allemaal een zelfde classificatie gebruiken en er eenheid van taal is….

Keuze voor Classificatiesysteem heeft grote impact

De keuze voor een classificatie systemen is een bestuurlijk vraagstuk omdat het grote gevolgen heeft voor zorgorganisaties en dient goed en zorgvuldig te worden overwogen. Medewerkers gaan een andere wijze van anemnese en dagrapportage leren. Elektronische Cliënten Dossiers en zorgplannen worden aangepast om een classificatie systeem te kunnen gebruiken. Nieuwe standaard rapportages over zorgplannen en clientdoelgroepen zullen worden ontwikkeld. Ook de samenwerking en gegevens overdracht in de keten krijgt nieuwe mogelijkheden om beter en sneller te kunnen samenwerken.

Snel een goed overzicht voor de selectie 

Dosaris, het opleidingsinstituut van Advisaris, kan met een 1-daagse workshop bij u op locatie in korte tijd overzicht bieden. In deze 1-daags workshop worden de voor- en nadelen per classificatie systeem en de praktijkervaringen besproken, waardoor u tot een juiste keuze kunt komen. Daarnaast is Dosaris door meerdere stichtingen en toeleveranciers van classificatie systemen erkend als certifieed-(trainings)partner. Indien u kiest om uw eigen medewerkers te laten kennismaken of te laten werken met een van de classificatie systemen Omaha, RAI, NANDA-NIC-NOC of ICD-10 kunt u ook bij ons opleidingsinstituut terecht.

Ondersteuning bij de implementatie

Advisaris volgt deze landelijke ontwikkelingen op de voet en heeft de beschikbare classificatie systemen op alle aspecten vergeleken. Meerdere ervaren professionals binnen Advisaris kunnen u helpen met de implementatie van een classificatie systeem.