ActiZ-ECD-PvEDe branchevereniging voor de ouderzorg ActiZ heeft in samenwerking met Advisaris een nieuwe versie van het landelijk programma van eisen gemaakt voor het Elektronisch Cliënten Dossier. Middels workshops en interactieve sessies met tweehonderd zorgorganisaties en diverse proeftuinen is een selectie gemaakt van de collectieve eisen en wensen die gelden voor een ECD voor de langdurige zorg.

In het ActiZ Programma van Eisen ECD wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen en collectieve eisen die gelden voor een ECD.

Workshop ECD heroriëntatie & innovatie
Dosaris heeft de Training ECD-heroriëntatie & innovatie ontwikkeld om een goed overzicht te krijgen van de huidige wet en regelgeving en de collectieve functionele en organisatorische eisen voor een hedendaags ECD. Er wordt uitvoerig stil gestaan bij de organisatorische voorbereidingen voor de gewenste inrichting van het primaire proces, het ontwerp van het zorg- en ondersteuningsplan en de gewenste aansluiting met ondersteunende systemen.

Bekijk hier de workshop ECD heroriëntatie & innovatie.