Afgelopen maanden is er een uitgebreid marktonderzoek Applicatielandschap VVT 2017 geweest. Ruim 240 leden van ActiZ hebben hun gegevens met de onderzoekers gedeeld. Het marktonderzoek is uitgevoerd door Advisaris in samenwerking met ActiZ en het onderzoekrapport is nu beschikbaar!

Informatiebeleid zorgsector

Directe aanleiding voor dit onderzoek zijn de ontwikkelingen op het terrein van het informatiebeleid. Er zijn grootse plannen van de overheid en het zorgveld om te komen tot een nieuw informatiestelsel. Hierbij moet de cliënt onder meer toegang krijgen tot zijn medische gegevens en wisselen zorgorganisaties en zorgprofessionals veilig en digitaal cliëntinformatie uit.

Outcome doelstellingen VWS

Komende jaren gaat er dus veel veranderen in de zorg. Het Ministerie van VWS heeft op dit gebied duidelijk overheidsbeleid ontwikkeld en vanuit het landelijk informatieberaad met alle ketenpartners in de zorg zijn drie ambities gedefinieerd, de zogeheten “outcome”- doelstellingen:

 • Vanaf 1 januari 2018 hebben alle burgers in Nederland bij hun apotheek digitaal toegang tot hun medicatiegegevens
 • Vanaf 1 januari 2020 worden benodigde gegevens voor goede zorg en behandeling altijd digitaal, gestandaardiseerd en beveiligd overgedragen tussen de verschillende zorgverleners
 • Vanaf 1 januari 2021 vormt het primair zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en worden vastgelegde gegevens eenmalig vastgelegd en hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteits-transparantie en governance

Opkomst PGO

Deze ontwikkelingen moeten er voor zorgen dat de burger meer eigen regie voert met betrekking tot het zorgproces, vormgegeven in wat een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) wordt genoemd. Deze ontwikkelingen zullen vergaande consequenties hebben voor de informatievoorziening en applicaties in de zorgsector.

Met een respons van 69,1% van de ActiZ leden een zeer representatief onderzoek in de VVT!

Onderzoeksrapport

Het marktonderzoek ‘Applicatielandschap VVT 2017’ biedt een overzicht van de landelijke marktverdeling van de software, de aanbieders en een uitsplitsing per regio en naar grootte van de zorgorganisaties. Onderstaande tien applicaties zijn onderzocht:

 1. Elektronische cliënten dossiers (ECD)
 2. Elektronische voorschrijf systemen (EVS)
 3. Elektronische behandeldossiers (EBD)
 4. Personele- en salarissystemen
 5. Planning- en roostersystemen
 6. Financiële systemen
 7. Facilitaire systemen
 8. Kantoorautomatisering
 9. Document management systemen (DMS)
 10. Business intelligence systemen (BI)

Indien u meer wilt weten over dit marktonderzoek of onze dienstverlening rond informatievoorziening in de zorg, neem dan contact met ons op via info@advisaris.nl of bel ons op 030 666 1751.