ActiZ heeft Advisaris opdracht gegeven voor het onderzoek besteding ZZP-gelden. Per locatie krijgt u inzicht in uw uitgaven ten opzichte van het NZa-tarief én collega locaties, zowel binnen als buiten uw stichting. Met deze inzichten bent u als zorginstelling beter voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen. Meld u nu direct aan!

Snel inzicht

De uitkomsten uit dit onderzoek kunt u direct gebruiken voor uw bedrijfsvoering. Met name het intern vergelijk van uw eigen locaties geeft u inzicht om te leren van de best-practices in uw eigen stichting en handvatten om deze werkwijze toe te passen bij collega locaties. Tevens geven de (geanonimiseerde) uitkomsten van dit onderzoek ActiZ handvatten voor het overleg met VWS, NZa en ZN bij voorgenomen beleidswijzigingen.

Logo-ActiZ

U krijgt

Waarom is het zinvol om mee te doen?

  • U krijgt inzicht in de feitelijke personeelsinzet ten opzichte van de ZZP-componenten (inclusief inzicht in de verdeling over zorg, hotelmatige uren, huishoudelijke verzorging en welzijn van uw zorgformatie).
  • Inzicht in uw leveringspercentage van zorg en de verdeling van ZZP-gelden per locatie, waarbij uw locaties, per woonvorm, onderling worden vergeleken.
  • Een vergelijk van uw locaties met de gemiddelde scores van de onderzochte instellingen, per woonvorm.
  • Inzicht in de algemene ontwikkeling van de besteding van de ZZP-gelden van deelnemende instellingen.
  • Inzicht in de financiële gevolgen van het scheiden van wonen en zorg.Steunkaart-grafieken-2012-zzp-besteding
  • Inzicht in de besteding van intensiveringsmiddelen.
  • U ontvangt en complete rapportage en een presentatie van de resultaten op uw locatie.

Klik hier voor een voorbeeld van de output.

Uw investering

ActiZ betaalt het grootste deel van het onderzoek. Van u wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 1.500 excl. btw voor de eerste locatie. Vervolgens betaalt u € 1.250 excl. btw voor iedere volgende locatie. De controller zal circa twee uur nodig hebben voor het aanleveren van een aantal gegevens in een voorgestructureerde mal per e-mail. Een interview met uw (zorg)manager van maximaal 1,5 uur per locatie. Tot slot zal er met de controller een datareview zijn voordat de resultaten gepresenteerd worden.

Integraal beeld

U ontvangt tegen geringe kosten en tijdsinvestering een helder en integraal beeld. Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen met antwoorden. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl