Skip to main content

ActiZ, VGN en Zorgthuisnl hebben Advisaris geselecteerd om een onderzoek te doen naar de stand van zaken en ervaringen rond de voorbereiding en implementatie van E-Overdacht en de aansluiting op PGO’s van cliënten. Het doel is een goed beeld van de hele sector, van klein naar groot en van ‘net begonnen’ tot ‘klaar met de voorbereiding’. 

Het implementeren van E-Overdacht en de aansluiting op de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van cliënten is een actueel en belangrijk onderwerp voor de sector. Het draagt bij aan betere zorg en ondersteuning van cliënten en betere werkomstandigheden van onze medewerkers. Bovendien werkt de overheid aan een wettelijke verplichting inzake het beschikbaar stellen van gegevens. Deze verplichting zal gelden voor alle zorgorganisaties in Nederland.

Wij nodigen u van harte uit om uw bijdrage te leveren!

Wat levert deelname u op?
De uitkomsten van het onderzoek geven u een beeld hoe uw organisatie zich verhoudt tot andere organisaties in de gehandicaptenzorg. Tegelijkertijd vormen de uitkomsten voor ActiZ, VGN en Zorgthuisnl belangrijke input om de juiste ondersteuning te organiseren voor de implementatie.

Welke informatie halen we op met dit onderzoek?
Wij halen in brede zin de ervaringen en stand van zaken op, of u al bezig bent of nog niet, en met een brede blik op de impact zowel qua techniek, als beleid en organisatie.

Digitale vragenlijst én een digitaal gesprek
Leden ontvangen via Advisaris een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen én een verzoek voor een optioneel digitaal overleg om dieper in te gaan op de technische en organisatorische aspecten van digitale gegevensoverdracht. In het digitale overleg is er ruimte om te kijken waar u staat met de voorbereiding en welke stappen u nu al zelf kunt zetten. Wij adviseren u daarom om gebruik te maken van dit digitale overleg. U kunt uw organisatie hiervoor opgeven door de naam en contactpersoon te mailen naar: info@advisaris.nl

Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zullen niet te herleiden zijn naar individuele zorgorganisaties. De resultaten worden verwerkt in een rapportage en via ActiZ, VGN en Zorgthuisnl gedeeld. Mocht u vragen hebben over het onderzoek of uw rol/bijdrage hierin, dan kunt u contact opnemen met Herman Hellemans via hellemans.herman@advisaris.nl of telefonisch contact opnemen met Advisaris via 030 –  666 17 51.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!