GRZOpdracht: Opstellen behandelpaden langdurige zorg en toetsen van de behandelpaden op haalbaarheid en betaalbaarheid. Doelen: Met behulp van behandelpaden de afwijking tussen planning en realisatie verminderen. Een beproefde methode om betere aansluiting te waarborgen is om de Behandelkaders te vatten in Behandelpaden. Wij zullen een opzet maken voor de werkwijze met behandelpaden en een invulling geven van de vier meest relevante behandelpaden.

De behandelpaden worden getoetst aan de beleidsuitgangspunten van de instelling, huidige formatie, aan de inkomsten van de ZZP, aan ervaringsgetallen over de behandelsector vanuit het bestedingsonderzoek.

Aanpak:

In een werkgroepen voor PG-cliënten en voor somatische cliënten is per ZZP en per behandeldiscipline in beeld gebracht hoeveel tijd men besteed aan de betreffende cliënten.

Resultaten:

 1. Per ZZP en per discipline inzicht in de bestede tijd. Op basis van de behandelpaden kan de basisdienstverlening aan cliënten worden bepaald en kan worden vastgesteld wat de minimale benodigde formatie per behandeldiscipline.
 2. Tevens inzicht in de verschillende inzet per behandeldiscipline. Hoeveel FTE fysio, ergo, logo etc. per doelgroep (PG/Somatiek)
 3. Inzicht in de inzet van behandeling per cliënttype. Bijvoorbeeld de cliëntengroep ‘Jong dementeerden’ vraagt intensievere inzet van behandelaren dan andere cliënten.
 4. Voor een realiteitstoets van de gemaakte behandelpaden zijn de paden getoetst op haalbaarheid (is de formatie aanwezig om de paden te realiseren) en op betaalbaarheid (passen de paden binnen de door de instelling gestelde financiële kaders)
 5. Niet alleen voor de GRZ behandelaren maar ook voor de behandelaren op een reguliere afdeling meer inzicht in de te besteden uren behandeling per cliënt.

Effecten:

 1. Betere aansluiting tussen de ZZP-opbrengsten voor behandeling en de kosten voor behandeling.
 2. Behandelpaden als  begrotingshulpmiddel. Door invullen van de begrote ZZP-mix wordt de te verwachte formatie per behandeldiscipline berekend.
 3. De beleidsuitgangspunten van de instelling vertaald in haalbare en betaalbare behandelpaden.
 4. Duidelijkheid voor de medewerkers over in te zetten uren per cliënt.
 5. Op basis van de vraag van de cliënt vastgesteld welke discipline bij welke doelgroep wordt ingezet.
 6. Behandelformatie die aansluit bij de vraag van de cliënt.

Over de samenwerking met Advisaris:

Wat een inzicht hebben we gekregen in de benodigde behandelformatie op basis van de vraag van de client!