Skip to main content

Effectief en goed samenwerken is een vak apart. Het vereist duidelijkheid en goede communicatie onderling. Maar ook goed doordachte werkprocessen en zo min mogelijk bureaucratie. Overkloppen en zaken dubbel doen, daar zit niemand op te wachten. Gezien de druk op de budgetten komt er meer aandacht voor zinnig en zuinige werkprocessen. Toch wordt er binnen het sociale domein en binnen de zorg veel dubbel geregistreerd en veel gecontroleerd. Werkzaamheden die ook anders te organiseren zijn: registratie bij de bron; slimme systemen; mogelijkheden van E-health.

Gebruik van good-practice

Advisaris heeft in de loop der jaren vele procesverbeteringen ontworpen en doorgevoerd bij organisaties in de langdurige zorg. Hierdoor is binnen Advisaris een processenbibliotheek en ervaring ontstaan over effectieve en efficiënte werkprocessen. In deze processenbibliotheek zijn de principes van ‘registratie bij de bron’ en ‘eenmalige registratie’ meegenomen in het ontwerp.

Co-creatie: samen ontwerpen en verbeteren

Samen weet je meer. Een leidende werkwijze binnen Advisaris is co-creatie. Samen met medewerkers uit het sociale domein en/of zorgorganisatie processen analyseren, verbeteren en invoeren. Daar gaat het om. Inzet van externe expertise combineren met eigenaarschap binnen de eigen organisatie. Daarmee bereik je draagvlak en resultaat!