Skip to main content

Sinds 1 januari 2014 bestaat de mogelijkheid om ook de poliklinische nazorg aan cliënten met een geriatrische revalidatievraag in te vullen binnen de GRZ-DBC. Deze overheveling en inrichting van de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) vergt veel van uw medewerkers. Verandering van vaardigheden, van werkprocessen, van ondersteunende systemen en verandering van de interactie met de cliënt.

Mogelijkheden 

Advisaris begeleidt veel organisaties met het inrichten en verbeteren van de GRZ bedrijfsvoering en dienstverlening. Wij helpen graag uw GRZ-DBC organisatie tijdig en slagvaardig vorm te geven!

Checklist GRZ-DBCGRZ-proof-plaatje

De overheveling van de bekostiging van de GRZ en poliklinische nazorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) heeft vele consequenties voor uw organisatie onderdelen:

  • ICT-inrichting
  • Zorgprocessen
  • Financiering van de zorg
  • Productieafspraken met de zorgverzekeraar
  • Trainen/opleiden van medewerkers om met zowel DBC-voorschriften te gaan werken als met het therapeutische klimaat

Advisaris%20steunkaart%20GRZ%20project%20GRZ%20defMet onze GRZ-proof checklist ziet u snel waar uw organisatie nu staat en wie er binnen uw organisatie allemaal betrokken zijn bij deze GRZ-transformatie.

Uw GRZ-expert

Naast het uitvoeren van het landelijke ActiZ project ‘Overheveling GRZ’ heeft Advisaris inmiddels tientallen zorgorganisaties begeleid op het gebied van: procesinrichting, benodigde ICT-aanpassingen, invulling van het therapeutisch klimaat, onderhandeling met zorgverzekeraar, werkwijze van het MDO en rol van de specialist ouderengeneeskunde, opstellen van behandelpaden, vormgeven van poliklinische nazorg en berekenen van interne kostprijzen.

Met onze steunkaart Samenhang en aansturing GRZ project verkrijgt u, naast praktische tips, een overzicht van de verschillende activiteiten die een onderdeel zijn van een integraal GRZ-project.

Training “Therapeutisch klimaat GRZ”Dosaris%20opleiding%20GRZ-therapeutisch-klimaat

Het bieden van GRZ zorg vraagt een intensieve samenwerking tussen alle betrokken disciplines om een herstelgerichte omgeving te creëren waarin deze zorg gerealiseerd wordt. Daarbij spelen voor medewerkers persoonlijke motivatie en professionaliteit een belangrijke rol.

Een veelgehoorde vraag is: ‘zijn onze medewerkers eigenlijk wel goed voorbereid op herstelgerichte zorgverlening binnen onze visie en een therapeutisch klimaat?’ Van zowel leidinggevende als behandelaar, verpleegkundige en verzorgende worden nieuwe vaardigheden verwacht in de dagelijkse praktijk.

De training ‘GRZ, wat betekent dit voor uw therapeutisch klimaat?’ helpt u met deze omslag.

Training “Behandelpaden en passende formatie-inzet voor GRZ-DBC”

In de behandelpaden/arrangementen worden de afspraken over de inzet van hoeveelheid behandeling per DBC/diagnose vastgelegd op basis van de DBC-normen. Vervolgens worden deze afspraken specifiek gemaakt voor de cliënt en vastgelegd in het behandeldossier.BrochureTraining-GRZ-DBC

Vanuit deze afspraken met de cliënt kan berekend worden hoeveel en welke medewerkers er ingezet moeten worden op de afdeling om de afgesproken behandeling te kunnen leveren.

In de praktische training ‘Behandelpaden en passende formatie-inzet voor GRZ-DBC’ wordt zowel vanuit het normatieve kader (GRZ-DBC’s) als vanuit de cliëntvraag naar de inzet van mensen en middelen gekeken. Deze training kan ook worden verzorgd op uw locatie en aangepast worden aan uw wensen, eisen en gangbare terminologie.

Training “Onderhandelen met zorgverzekeraars over de GRZ”

Door de overheveling van de Geriatrische Revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) worden  voortaan de productieafspraken gemaakt met de vertegenwoordiger van de (grootste) zorgverzekeraar in uw regio, in plaats van met uw vertrouwde zorgkantoormedewerker. Een goed contact met de zorgverzekeraar en vertrouwd raken met de taal van de zorgverzekeringswet is cruciaal.

Dosaris-training%20GRZ-onderhandeling-zorgverzekeraarIn de training ‘Onderhandelen met zorgverzekeraars over geriatrische revalidatiezorg (GRZ)’ wordt ingegaan op de belangrijkste begrippen en basiskenmerken van het beleid van zorgverzekeraars, kaders GRZ en wet- en regelgeving, wat is onderhandelen?, welke speelruimte hebt u binnen een onderhandelingsgesprek in de ZVW?, wat is de invloed van uw eigen gedrag?, Hoe creëert u een win-win situatie zodat u een goede relatie krijgt en behoudt met de zorgverzekeraar?, herkennen van communicatiepatronen en posities in videofragmenten, oefenen van onderhandelingsgesprekken met de zorgverzekeraar.

Op tijd voorbereid!

Wij helpen graag uw GRZ-DBC organisatie tijdig en slagvaardig vorm te geven! Klik op bovenstaande GRZ-brochures voor meer praktische informatie. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl