Skip to main content

Binnen de Gehandicaptenzorg is de zin en onzin van een kwaliteitscertificaat al jaren een onderwerp van discussie. Gaat het nu om het halen van het HKZ of Prezo of ISO kwaliteitscerticaat of gaat het om een effectief en efficiënt werkproces? Het lijken doelen die niet te verenigen zijn. Te veel sturen op het certificaat heeft als nadeel dat de organisatie ‘op slot’ werd gezet door starre werkprocessen. Te veel sturen op effectiviteit staat op gespannen voet met de procedurele verplichtingen van een kwaliteitscertificaat. Een goed kwaliteitsproject vereist een duidelijke koers, een pragmatische aanpak, goed communiceren en gerichte energie op die werkprocessen die relevant zijn voor de zorgorganisatie.

Niet meer het wiel uitvinden

Advisaris heeft binnen de langdurige zorg vele zorgorganisaties mogen ondersteunen met kwaliteitsprojecten om het felbegeerde certificaat in ontvangst te mogen nemen. Hierbij maakt Advisaris gebruik van een bewezen aanpak met haar Processenbibliotheek waarin de best-practise processen voor de langdurige zorg zijn beschreven. Zorgorganisaties kunnen dit als referentiekader gebruiken om gericht hun eigen werkprocessen te beoordelen. Je hoeft dan niet meer het wiel uit te vinden en je kunt de tijd gericht besteden aan die werkprocessen die er echt toe doen! Wat moet beter? Kan het sneller en goedkoper? Hoe kunnen we over de afdelingen het werkproces stroomlijnen?

Trainingen

Binnen de ouderenzorg zijn er een aantal specifieke trainingen ontwikkeld door Dosaris (het opleidingsinstituut van Advisaris) die zorgorganisaties ondersteunen bij kwaliteit- en risicomanagement.

De training Risicomanagement geeft een overzicht van de risicogebieden binnen een zorgorganisatie. Hoe herken je ze? Welke maatregelen zijn noodzakelijk en hoe borgen we de werkwijze om risico’s tijdig te kunnen herkennen? De training Processen schrijven ondersteund zorgorganisaties bij het ontwerpen en vastleggen van werkprocessen. Middels duidelijke voorbeelden en aan de hand van uw eigen casussen leert u om zelf uw eigen bedrijfsprocessen vorm te geven. Sturen op resultaten is cruciaal voor kwaliteitsmanagement. De training Performance indicatoren geeft een overzicht van doeltreffende, doelmatige, veilige en cliëntgerichte indicatoren die relevant zijn voor de sturing en inrichting van werkprocessen in de zorg. Deelnemers van de training Interne Audit kunnen van afloop van de training binnen de eigen zorgorganisaties de werkprocessen en werkwijze beoordelen en hun eigen zorgorganisatie ondersteunen om tijdig verbeterpunten te signaleren en hun kwaliteitsniveau en certificaat te behouden

Beloning

Een kwaliteitsproject is veel leuker als je samen de werkwijze hebt verbeterd en als beloning ook nog eens het felbegeerde kwaliteitscertificaat mag ontvangen! Dan blijft het schip goed op koers!