Skip to main content

ActiZ ECDDe landelijke proeftuinen ECD hebben een rijke oogst opgeleverd voor zorgorganisaties binnen de ouderenzorg. In opdracht van branchevereniging Actiz en onder begeleiding van Advisaris hebben zo’n 50 tal zorgorganisaties onderzocht op welke wijze een ECD het beste geselecteerd, ingericht en ingevoerd kon worden. De ervaringen van deze proeftuinen zijn gebundeld in het Programma van eisen ECD en een draaiboek ECD selectie en implementatie.

Snel op de hoogte van alle nieuwe ECD ontwikkelingen!
In de training ECD (her-)orientatie en innovatie komen deze praktische proeftuin ervaringen aan bod en wordt tevens een uitleg gegeven van de actuele landelijke ontwikkelingen rond Persoonlijke Gezondheids Dossiers, Clientportalen en classificatie systemen zoals Omaha, Nanda Nic Noc en RAI. Deze training is inmiddels zowel aan zorgorganisaties als voor beleidsmedewerkers van overheidsinstanties en branche verenigingen in de langdurige Zorg (o.a. voor IGZ, ActiZ, VGN en VWS) gegeven.

Best Practise werkwijze in Advisaris Processen bibliotheek
Invoeren van een ECD betekent kritisch kijken naar eigen werkwijze en werkprocessen. Met het hulpmiddel ECD muteer je gegevens direct bij de bron, arbeidsintensieve mutatie formuleren en overklopwerk worden significant gereduceerd. Ook het gebruik van cliëntportalen biedt nieuwe mogelijkheden om de communicatie met de cliënt en het sociale netwerk van de Client te verbeteren. Op basis van de praktijkervaringen met proces optimalisatie en herontwerp bij ECD implementaties heeft Advisaris een processenbibliotheek ontwikkeld waarin deze geoptimaliseerde primaire processen van intake t/m overdracht van een cliënt zijn beschreven.

Wilt u een proeftuin opzetten of wilt u weten welke proeftuinen er op dit moment lopen of gaan starten? Neem dan contact op met Herman Hellemans of Wil Verhoeven van Advisaris.