Skip to main content

“De langdurige zorg is in de huidige vorm onhoudbaar en sluit niet meer aan bij de verwachtingen van mensen”, aldus onze kersverse koning Willem Alexander in zijn visie op de zorg tijdens zijn eerste troonrede op Prinsjesdag 2013. De koers is duidelijk, van de onhoudbare klassieke verzorgingsstaat gaan we met volle kracht vooruit op weg naar de participatiesamenleving.

Koffertje“Beleidssessie voor bestuur en management over de impact van de hervorming langdurige zorg werpt vruchten af”

Participatiesamenleving

Dit begrip is nieuw in de zorgwereld. Met de meeste veranderingen die het behelst zijn we al aardig bekend,  gezien de afgegeven signalen vanuit de politiek de afgelopen jaren. De top 10 van veranderingen hebben we voor u op een rijtje gezet in de brochure “Succesvol op weg naar de participatiesamenleving”

Transitie

Een gedegen en op maat gesneden vertaling van deze top 10 biedt zorginstellingen en gemeenten een solide voorbereiding op de transitie. Voor bestuur en management is het nu vooral de kunst om gezamenlijk te onderkennen welke voorbereidingen voor de transitie een must zijn. Advisaris heeft een brede ervaring in het begeleiden bij veranderingen en innovaties in de langdurige zorg. In turbulente tijden is het juist cruciaal om te komen tot gezamenlijke strategische keuzes en praktische organisatorische oplossingen.

In de brochure “Succesvol op weg naar de participatiesamenleving” schetsen wij de 5 thema’s waarbij wij vanuit de praktijk ervaren dat de voorbereidingen voor de transitie in volle gang zijn.

Strategische en praktische beleidssessie

Onze kennis en ervaring zetten wij graag in voor deze omslag naar de participatiesamenleving. Middels een interactieve beleidssessie op een ochtend, middag of avond bij u op locatie worden de voor u relevante thema’s inzichtelijk en creëert u een gezamenlijk startpunt en draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen.

Klik op bovenstaande knop voor meer informatie over zowel de strategische als de meer praktische beleidssessie. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl.