Besteding-ZorgAdvisaris heeft in de loop der jaren een uitgebreide ervaring opgedaan met bekostigingsvraagstukken. Binnen de langdurige zorg zijn er steeds meer verschillende financieringsvormen voor zorg en behandeling. De combinatie van zorgzwaartepakketten, PGB’s, DBC’s, WMO, private financiering financiering maakt het niet altijd makkelijk om de juiste formatie en deskundigheidsmix te bepalen en binnen de begroting te blijven. Advisaris ondersteund zorgorganisaties met het inrichten en gebruiken van budget en formatiemodellen. Hierdoor is meer grip op de personele inzet, vaak het grootste onderdeel van de begroting van een zorgorganisatie