Skip to main content

De VGN heeft Advisaris in 2020 gevraagd om een onderzoek te doen naar het ICT landschap in relatie tot de nieuwe standaard voor medicatie-overdracht. Voor de leden van VGN heeft het goed implementeren van het nieuwe medicatieproces een hoge prioriteit. De uitkomsten van het onderzoek van de VGN en Advisaris zijn nu gepubliceerd en voor de VGN belangrijke input om de juiste ondersteuning te organiseren voor de implementatie. Zie onderstaand nieuwsbericht van de VGN op 30 april 2021, inclusief de samenvatting van het onderzoeksrapport.

Vorig jaar is de richtlijn “Overdracht medicatiegegevens in de keten” herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. In dit artikel geven we een overzicht van de activiteiten die de komende tijd plaatsvinden als voorbereiding van de gehandicaptenzorg op implementatie van de richtlijn.

Wat staat ons te wachten

Voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg betekent de herziene richtlijn dat veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten zullen plaatsvinden. De belangrijkste veranderingen zijn de volledige digitalisering van het medicatieproces. Straks zullen ziekenhuizen, apotheken, huisartsen, zorgorganisaties en andere zorgverleners regionaal samenwerken om medicatiegegevens digitaal uit te kunnen wisselen. Voor zorgorganisaties binnen de gehandicaptenzorg betekent dit dat voorschrijvers de medicatie digitaal voorschrijven. Voor elke cliënt is er straks een overzicht van medicatiegegevens dat altijd actueel is. Bij het toedienen van de medicatie, kunnen deze actuele gegevens worden ingezien en wordt de toediening elektronisch geregistreerd. In de samenwerking met zorgverleners buiten de organisatie zullen medicatiegegevens worden uitgewisseld via het LSP. Meer informatie over landelijke veranderingen vindt u hier.

Wat doet de VGN / hoe bereiden we ons voor

De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Hier worden belangrijke randvoorwaarden voorbereid, zoals afspraken rond toestemming en privacy gemaakt, ook voor kwetsbare patiënten en cliënten die ter zake wilsonbekwaam zijn, landelijke formats voor sectorale implementatieplannen ontwikkeld, samenwerkingsregio’s in kaart gebracht en samenwerking met softwareleveranciers opgezet. Hierin werkt de VGN actief samen met de NVAVG, NVApVG, BPSW en V&VN.

Ook heeft de VGN een onderzoek laten uitvoeren naar de manier waarop in de huidige situatie wordt gewerkt binnen de gehandicaptenzorg. Denk hierbij aan de verschillende applicaties die worden gebruikt, welke verschillende cliëntsituaties bestaan en welke stappen belangrijk zijn om de digitalisering te kunnen inzetten.

Samenvatting onderzoeksrapport

De samenvatting van het onderzoeksrapport vindt u onderaan deze pagina. Heeft u als VGN lid meegewerkt aan ons onderzoek en bent u benieuwd naar het volledige onderzoeksrapport? Stuur ons dan een bericht via info@advisaris.nl met uw naam en organisatie om het volledige rapport te ontvangen.

Lees hier het volledige VGN nieuwsbericht inclusief de oproep om op de hoogte te blijven van belangrijke thema’s en hierbij mee te denken samen met de VGN.