Skip to main content

Kosten-clientenDe Consumentenbond constateerde eerder dat ‘meer dan de helft van de V&V zorgorganisaties’ ten onrechte kosten in rekening brengt bij hun cliënten. Betalingen voor diensten die volgens de Consumentenbond indruisen tegen de richtlijnen die vermeld staan in de gebruikersgids ‘Daar hebt u recht op in een awbz instelling’ van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Na een felle discussie bij het televisieprogramma Kassa van de VARA, stelde ActiZ vragen bij de onderzoeksmethode en de uitkomsten en liet een vervolgonderzoek met hoor en wederhoor uitvoeren.

Hoor en wederhoor
De algemene conclusie uit dit vervolgonderzoek ‘Hoor en wederhoor citaten Consumentenbond’ van ActiZ in samenwerking met Advisaris, is dat de door de Consumentenbond geschetste situatie in de praktijk genuanceerder ligt én dat verbeteringen in het belang van de cliënt wel degelijk aanwezig zijn. Quote-Toets-Richtlijnen-clienten

Uit onze recente onderzoekservaringen blijkt dat in sommige gevallen de zorgorganisatie ‘onjuist’ handelt, terwijl men het gevoel heeft correct te handelen. Niet alleen heldere communicatie richting cliënten is van wezenlijk belang, maar ook die naar haar medewerkers. Een helder beeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de zorgverlening is de basis voor een participatieve samenwerking!

NZa: nu alle zorgorganisaties toetsen!
Inmiddels is de discussie opnieuw geopend: hoe zit het met de onterechte bijbetalingen in de zorg? Stichtingen die het betreft moeten flinke bedragen retourneren aan gedupeerde cliënten. Lees hier de toelichting van de NZa aan VWS. Inmiddels heeft de NZa  zorgkantoren opgedragen om nu bij alle zorgorganisaties te toetsen in hoeverre sprake is van onterechte betalingen voor diensten door cliënten.

Uw eigen toetsAdvisaris-Informatisering-Clienten
Benieuwd hoe uw organisatie er voor staat? Met de Advisaris Toets Informatievoorziening heeft u binnen één week een overzicht van uw situatie op dit gebied, inclusief de risico’s, aandachtspunten en prioriteiten. Lees in de brochure over het belang van het inzicht in de informatievoorziening naar de client en medewerker en de instellingsspecifieke toepassing van de betreffende richtlijnen van het CVZ en actuele beleidsregels van het NZa.

Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl.