Skip to main content

Ons logo bestaat uit de drie primaire kleuren en basisfiguren waaruit elke vorm en kleur kan worden opgebouwd. Dit is synoniem voor onze werkwijze. Werken bij Advisaris betekent onderdeel zijn van een zeer gevarieerd team, waar de expertises en inzichten worden gebundeld om onze klanten maximaal te ondersteunen.

Advisaris gelooft in co-creatie

Expertise van buiten in combinatie met ervaringen binnen de zorgorganisatie geven nieuwe inzichten. Samen bereik je meer. Elk project start met een gedegen inventarisatie samen met de opdrachtgever. Waar gaat het echt om? Wie moeten worden betrokken? Wanneer moet het klaar zijn? Een samenwerking en co-creatie die zich niet alleen beperkt tot het managementniveau. Vanaf het begin betrekken we medewerkers op verschillende niveaus bij het project.

Advisaris verbindt mensen 

Bij de uitvoering van een project gaat het vaak om verbinden van mensen. Van Bestuurder tot Zorgmedewerker en van Zorg tot ICT. Ieder heeft zijn eigen zienswijze en expertise, maar waar komt het samen en hoe verbinden we de expertise? Advisaris staat bekend om het vermogen om mensen te verbinden, resulterend in een gedragen project met gewenst resultaat!

Meetbare en resultaatgerichte afspraken

Natuurlijk moet precies duidelijk zijn wat een project oplevert. Advisaris maakt daarom graag meetbare en resultaatgerichte afspraken met haar opdrachtgevers. Tijdens een project zorgen we voor een goede communicatie met de opdrachtgever. Zo heeft de opdrachtgever altijd de vinger aan de pols en kunnen we samen tijdig bijsturen, als dit nodig is.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Advisaris van toepassing.