Skip to main content

De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en financiering vanuit de overheid vragen om maximale zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn omgeving. Dit beleid geldt zeker voor de langdurige zorg en heeft gevolgen voor uw cliënt, zijn of haar sociale netwerk en de medewerkers van uw zorgorganisatie. Samen op weg naar de participatiesamenleving op basis van co-productie en afstemming tussen alle betrokken partijen.

“Voor ons management en onze beleidsmedewerkers schept de beleidsworkshop over de impact van de participatiesamenleving direct helderheid en praktische handvaten voor onze koers”

Samen sterk!

Het benutten van de zorgkracht van het sociale netwerk vraagt een nieuwe kijk op samenwerken en communiceren tussen cliënt, de zorgprofessional en het sociale netwerk van de cliënt. Maar wat betekent dit nu concreet voor alle partijen? Welke ervaringen zijn er al in de markt en welke hulpmiddelen zijn daarbij ontwikkeld?

Doel van de beleidsworkshop “Krachtig sociaal netwerk met optimale mantelzorg” is om het cliëntsysteem in zijn kracht te zetten, waarbij de eigen regie van de cliënt en de impact op uw zorg-organisatie centraal staan.

Van ontwikkelingen tot concreet stappenplan

De volgende thema’s komen op de beleidsworkshop aan bod:

  • Actuele maatschappelijke ontwikkelingen
  • Een effectief cliëntsysteem
  • Formele zorg versus informele zorg
  • Eigen regie en zelfredzaamheid
  • Zorg- en ondersteuningsplan, arrangement en cliëntagenda
  • Ondersteunende hulpmiddelen (o.a. ECD, Familienet)
  • Cultuur, gedrag en omgaan met weerstanden
  • Succesvolle praktijkvoorbeelden
  • Top 3 prioriteiten met eigen stappenplan

Advisaris-Brochure-ClientsysteemUw interactieve beleidsworkshop

Wij bieden een interactieve beleidsworkshop van één dag, gebaseerd op bovenstaande thema’s, waarbij u ook de ervaringen van andere collega’s uit de sector deelt. Hiermee creëert u een gedragen startpunt en draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen in uw zorgorganisatie.

De beleidsworkshop is ook mogelijk bij u op locatie. Klik op onze brochure ‘Krachtig sociaal netwerk met optimale mantelzorg’ (met inschrijfformulier) voor meer praktische informatie over de workshop.

Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl.