Skip to main content

Mensen wonen langer thuis, decentralisatie van zorg en welzijn, participatie en financiering vanuit de samenleving naast de WLZ. Hervormingen in de langdurige zorg die nu om een aanpak vragen.

BinnenhofGrip op zorg en welzijn, transparantie, een gedragen samenwerking met en rond de cliënt én een goed zorgarrangement zijn de succesfactoren voor de komende jaren.

Focus op wensen en behoeften

De overheid wil dat de behoeften en wensen van de cliënt meer centraal komen te staan. Voor de zorgorganisatie bepalen de cliënt en zijn sociale netwerk zo steeds meer in dagelijkse gang van zaken. Voor de cliënt en zijn omgeving biedt een zorgarrangement de basis waarop haalbare (en betaalbare) afspraken gebaseerd zijn.

Een praktisch hulpmiddel om de zorgverlening transparanter te maken voor zowel cliënt als organisatie. Zo (her)kent elke partij zijn eigen bijdrage om gezamenlijk de kwaliteit van leven én individueel welzijn van de cliënt te verzekeren.

Afstemming is de sleutel tot succes!