Skip to main content

ECDZorgorganisaties in zowel de ouderenzorg (VVT) als de gehandicaptenzorg (GZ) staan voor vele keuzes bij een vernieuwd Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Naast een heroriëntatie op de samenwerking met de huidige leverancier en het opstellen van een hernieuwd Programma van Eisen, wordt ‘het optimaliseren van de werkwijze en het zorg- en ondersteuningsplan’ als grootste prioriteit genoemd.

Zijn wij er klaar voor?
De wens voor een hernieuwd ECD gaat gepaard met een heroriëntatie op de samenwerking met de huidige leverancier. Dat wil niet zeggen dat de keuze voor een andere ECD leverancier altijd de juiste oplossing is. Meestal zijn er ook interne oorzaken aan te wijzen waarom het bestaande ECD niet volledig voldoet.

Is bijvoorbeeld de inrichting van het zorgdossier of ondersteuningsplan wel eenduidig? Of is sprake van een ‘spaghetti van formulieren’ waarbij zorgmedewerkers door de bomen het bos niet meer zien? Verbeterpunten en uitdagingen zijn er dus niet alleen voor de ECD leveranciers en de keuze voor een andere leverancier is niet altijd de enige oplossing. Kortom, zijn wij zelf wel klaar voor een succesvol ECD?

Succesvolle praktijken
Het belang van deze harde randvoorwaarde voor een succesvol ECD traject, hebben zowel Zorggroep Groningen als Daelzicht ervaren.

Logo-ZGG

ECD-ZGG-DaelzichtJan Willem Seubers, Manager Expertise Behandelcentrum en initiator van het ECD project, beschrijft hoe het zorgplan en het behandelplan succesvol bij elkaar komen in het ECD en multidisciplinair werken nu écht ondersteunt bij Zorggroep Groningen.

Lees hier het praktijkverhaal van Zorggroep Groningen

Logo-Daelzicht

René Fontijn, Programmamanager ECD, beschrijft het boeiende proces van ‘samen op weg naar een succesvol ECD’ door vooral ‘met z’n allen’ te werken aan de harmonisatie van het zorgproces en het persoonlijk plan bij Daelzicht.

Lees hier het praktijkverhaal van Daelzicht

 

 

Uiteindelijk gaat het om creëren van acceptatie en draagvlak voor verandering binnen de zorgorganisatie, oftewel eerst organiseren, dan automatiseren!

 

Landelijk programma van eisen ECD
Het optimaliseren van de werkwijze en het zorg- en ondersteuningsplan is prioriteit in zowel de VVT als de GZ. In opdracht van de brancheverenigingen ActiZ en VGN heeft Advisaris het collectieve Programma van Eisen ECD met tientallen zorgorganisaties uit de VVT en de GZ opgesteld. Het collectieve programma, aangevuld met de specifieke eisen, is de basis voor het ECD selectietraject.

  • Bekijk hier het landelijke ECD programma van eisen van ActiZ, versie 4.0
  • Bekijk hier het landelijke ECD programma van eisen van VGN, versie 3.2

Bouwrijp maken
Uit de succesvolle praktijkverhalen van zowel Zorggroep Groningen als Daelzicht blijkt dat het uiteindelijk gaat om elkaar écht te begrijpen en te werken aan een gedragen oplossing en werkwijze. Dan pas ben je klaar om samen te bouwen aan een vernieuwd ECD!

Workshop ECD heroriëntatie & innovatie
logo-dosarisVoor brancheorganisaties, beleidsmakers en zorgorganisaties heeft Dosaris de Training ECD-heroriëntatie & innovatie ontwikkeld om een goed overzicht te krijgen van de huidige wet en regelgeving en de collectieve functionele en organisatorische eisen voor een hedendaags ECD.

Er wordt uitvoerig stil gestaan bij de organisatorische voorbereidingen voor de gewenste inrichting van het primaire proces, het ontwerp van het zorg- en ondersteuningsplan en de gewenste aansluiting met ondersteunende systemen.

Bekijk hier de workshop ECD heroriëntatie & innovatie.

Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl