Skip to main content

Vastleggen van gegevens is niet nieuw. Maar registreer je wel de juiste gegevens en haal je er ook de goede informatie uit?  Zicht en grip op de levering van zorg, ondersteuning en behandeling staan meer dan ooit in de schijnwerpers. Leveren we niet te veel? Leveren we niet te weinig? Permanent alles meten kost veel tijd. Soms is het handiger om een steekproef te doen om zicht te krijgen op de zorglevering, zonder hiermee de administratieve lasten structureel te verzwaren.

Meten=Weten

Advisaris heeft meerdere meetinstrumenten en rapportages ontwikkeld om de zorg voor speciale clientdoelgroepen te kunnen meten. Hierdoor krijg je als zorgorganisatie meer grip op de feitelijke levering van zorg en krijg je over zorgorganisaties een benchmark van levering van zorg per (specifieke) clientdoelgroep. Vooral voor bijzondere clientdoelgroepen binnen de langdurige zorg geven zorgmetingen heldere inzichten.