Skip to main content

798118_15616891Kwaliteit van zorg en Kwantiteit van zorg. Beiden zijn even belangrijk, om goede zorg en ondersteuning te kunnen geven als zorgorganisatie. Het is niet eenvoudig om de balans hier tussen goed te hebben en te houden. Nieuwe vergoedingen, andere wettelijke eisen, duurdere formatie en minder uren hebben gevolgen voor de  balans. Dit kan betekenen continue aanpassen en de ene keer efficiënter werken of een andere deskundigheidsmix als de kwantiteit van zorg te hoog is, maar evengoed kan het betekenen dat er bijscholing noodzakelijk is of een andere werkwijze voor een betere kwaliteit van zorg. Samen met zorgorganisaties en beleidsmakers in de zorg is Advisaris continue op zoek naar kwalitatieve verbetering van de zorg en het verhogen van de doelmatigheid van zorg. In de loop der jaren is het een expertise geworden van Advisaris om zorgorganisaties en beleidsbepalers in de zorg zowel beleidsmatig als praktisch te ondersteunen.