Skip to main content

U staat met uw Management Team aan de vooravond van een verschuiving in uw dienstverlening die zijn weerga niet kent. Denk aan afbouw van intramurale plaatsen in combinatie met toename van Wmo- en Zvw-dienstverlening. Of de verdere individualisering van de zorg in combinatie met de rol van de mantelzorg voor uw organisatie.

Hervorming-Langdurige-ZorgOntwikkelingen die onherroepelijk leiden tot flexibilisering van de zorgformatie en organisatie. Een nieuwe wijze van besturen met de daarbij behorende vaardigheden van het management. Bent u klaar voor de toekomst?

Op weg naar de transitie

In onze Masterclass staan de belangrijke ontwikkelingen in de VVT centraal. In vijf modules nemen wij het management mee in een gezamenlijke beeld- en visievorming.

Het vaststellen van de noodzakelijke veranderingen om in te spelen op deze ontwikkelingen voor de eigen organisatie staat centraal. We maken gebruik van de Advisaris Strategieplanner© en formatiebox waarmee potentiële scenario’s worden beoordeeld.

Resultaat!

Na het volgen van de Masterclass stuurt u met een gedeelde visie en een gezamenlijk opgesteld actieplan de ontwikkelingen aan waarin strategische en tactische afspraken zijn geconcretiseerd en bent u met het MT goed voorbereid voor de toekomst.

Met deze Masterclass creëert u een gedragen startpunt en draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen in uw zorgorganisatie.

Worldcafe-compilatie-klein

Best practiceMasterclass-MT-VVT-2015

Juist in turbulente tijden is het van levensbelang om te komen tot gedragen strategische keuzes en praktische organisatorische oplossingen. De Masterclass staat onder leiding van de deskundigen van Advisaris, met ruime ervaring op het gebied van bestuurlijke en organisatorische veranderingen in de langdurige zorg.

“Van beeldvorming en visie naar praktische en gedragen acties bij al onze GRZ-medewerkers”

Klik op de brochure voor meer praktische informatie over de Masterclass of neem contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl.