Skip to main content

Hoe staan uw zorg- en ondersteuningsplannen er voor? Staat u op het punt om een (nieuw) ECD te selecteren of te implementeren? Bent u bezig om diverse methodieken en soorten ondersteuningsplannen binnen uw organisatie te harmoniseren of te verbeteren? Zijn uw ondersteuningsplannen voldoende cliëntgericht? Wilt u de sterke en zwakke aspecten van uw huidige werkwijze snel in kaart hebben? Zoekt u praktische ECD implementatievoorbeelden en tips? Dan is deze training een absolute aanrader voor u!

Een praktische training

Of wilt u meer weten van de handreiking Ondersteuningsplannen 2013 van de VGN? Wilt u weten hoe uw huidige systematiek zich verhoudt tot de nieuwe handreiking? Wilt u de sterke en zwakke aspecten van uw huidige werkwijze snel in kaart hebben? Wilt u de ondersteuningsplannen verbinden met een Elektronisch Cliënten Dossier? Of zoekt u praktische implementatievoorbeelden? Dan is deze training waardevol voor u!

Van handreiking tot eigen praktijk

Vanuit de VGN is samen met het veld de handreiking ondersteuningsplannen 2013 samengesteld. Deze handreiking is een leidraad om ondersteuningsplannen en het proces er omheen in te richten.

Ondersteuningsplan-figuur

©BTC 2011

Dosaris en Buntinx training & consultancy hebben nu hun kennis en ervaring gebundeld en voor u deze praktische training ontwikkeld.

Direct toepasbaar

Na de training heeft u inzicht in ondersteuningsplannen en de verhouding tot andere professionele instrumenten zoals behandelplannen en werkplannen. U weet op welke onderdelen uw ondersteuningsplan verbeterd kan worden. Voor de eigen aandachtsgebieden weet u concreet hoe u de verbetering kunt doorvoeren, specifieke en praktische voorbeelden zijn u aangereikt. Eventuele blokkades die u ziet zijn besproken. Deze training geeft u een vliegende start in het verbeteren van uw ondersteuningsplan.

DoelgroepDosaris%20Training%20verbeteren%20ondersteuningsplan%20met%20handreiking

Verbeterteams ondersteuningsplannen, ECD projectteams die bezig zijn met het harmoniseren en herontwerpen van ondersteuningsplannen, Locatiemanagers, Persoonlijk begeleiders, Teamleiders, Beleidsmedewerkers, Gedragswetenschappers, Ondersteuners cliëntenraden.

Aanmelding training

Lees de brochure voor meer informatie over de 1-daagse training ‘Optimaliseren ECD én zorg- en ondersteuningsplan’. Deze training kan ook op uw eigen locatie worden aangeboden, toegespitst op uw zorgorganisatie en eigen ondersteuningsplan. U kunt dan met uw eigen team direct de vertaling maken en de juiste vervolgstappen zetten.

Kijk op onze trainingswebsite voor meer informatie en de meest actuele trainingsdata.