Proeftuin-zorg-oogstIn voorbereiding op de hervorming langdurige zorg zijn in dertien regio’s in Nederland proeftuinen opgezet. Deze proeftuinen hebben gemeenten, lokale zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen met de nieuwe situatie en te experimenteren met uitvoeringsconcepten.

Acht van de dertien proeftuinen zijn inmiddels tot een goed einde gebracht of vanwege positieve resultaten verlengd, en hebben in verschillende vormen sinds januari 2015 belangrijke bijdragen geleverd aan de invulling van de hervorming langdurige zorg. Hierbij gaat het om zowel concrete resultaten als om het opdoen van ervaring met de nieuwe werkwijzen en principes die nodig zijn om de hervorming door te voeren.

De overige vijf organisaties bevinden zich in een fase waarin nog geen overstijgende resultaten beschikbaar zijn die al gebruikt kunnen worden voor de verdere vormgeving van de hervormingsopgave. Het Rapport Proeftuinen omvat beschrijvingen van elf van de dertien proeftuinen.

Wilt u een proeftuin opzetten of wilt u weten welke proeftuinen er op dit moment lopen of gaan starten? Neem dan contact op met Herman Hellemans of Wil Verhoeven van Advisaris.