Skip to main content

De branchevereniging voor de gehandicaptenzorg VGN heeft in samenwerking met Advisaris een landelijk programma van eisen gemaakt voor het Elektronisch Cliënten Dossier. Middels workshops en interactieve sessies met tientallen zorgorganisaties is een selectie gemaakt van de collectieve eisen en wensen die gelden voor een ECD voor de gehandicaptenzorg.

In het VGN Programma van Eisen ECD wordt een overzicht gegeven van de  ontwikkelingen en collectieve eisen die gelden voor een ECD.

Workshop ECD heroriëntatie & innovatie

Voor brancheorganisaties, beleidsmakers en zorgorganisaties heeft Dosaris de Training ECD-heroriëntatie & innovatie ontwikkeld om een goed overzicht te krijgen van de huidige wet en regelgeving en de collectieve functionele en organisatorische eisen voor een hedendaags ECD.
Er wordt uitvoerig stil gestaan bij de organisatorische voorbereidingen voor de gewenste inrichting van het primaire proces, het ontwerp van het zorg- en ondersteuningsplan en de gewenste aansluiting met ondersteunende systemen.