Skip to main content

Niemand zal ontkennen dat de behoefte aan informatie in de zorg blijft groeien! In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het primaire zorgproces, zeker gestimuleerd door de kwaliteitsgelden. Om een goede balans te kunnen bewaren tussen de kwaliteit van zorg en de bedrijfsmatige ondersteuning is de behoefte aan informatie toegenomen.

Is het informatielandschap zo ingericht dat goede stuurinformatie een vanzelfsprekendheid is of zijn er nog wensen of verbeteringen mogelijk? Dit zelfde geldt voor de regionale en keten communicatie, bekostiging, capaciteitsmanagement, procesvastlegging en veranderingsprocessen. Advisaris heeft in de afgelopen 20 jaar bij al deze uitdagende zorgprojecten succesvolle resultaten geboekt.

Resultaatgericht projectmanagement ervaren in samenwerking met Advisaris?

Hierbij een greep uit onze actuele zorgprojecten en onze bewezen Advisaris Projectmanagement aanpak.

Neem voor meer informatie over onze zorgprojecten contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl.