Skip to main content

Onlangs is het trainingsprogramma ‘Omgaan met de cliënt, de professionele dienstverlener’ in samenwerking met Dosaris tot grote tevredenheid van de professionals en het management van Atlant afgerond. Het vergroten van de professionaliteit en vaardigheden van de zorgmedewerker én het cliëntgericht werken stonden centraal in deze opleiding.

Omgaan-met-de-client“Atlant Zorggroep heeft er 450 professionele dienstverleners bij!”

Uniek

“Unieke zorg voor unieke mensen” is het motto van Atlant Zorggroep. Of het nu gaat om wonen, welzijn of zorg, Atlant wil graag samen met de cliënt het passende antwoord vinden. Medewerkers leren elke dag weer meer te denken vanuit de cliënt, wat wil de cliënt echt? En hoe kan ik samen met mijn collega’s die zorg bieden die nodig is. Daarmee vond Atlant de aansluiting met Dosaris, het erkende opleidingsinstituut van Advisaris, dat een uitgebreid programma ontwikkeld heeft op het gebied van effectieve communicatieve vaardigheden in de zorg.

Zorg met kwaliteit

De trainingen moesten kwalitatief op een hoog niveau staan, met actieve werkvormen en veel voorbeelden uit de zorg. Hiermee konden de medewerkers een directe vertaling van training naar werkvloer maken. Met andere woorden ‘zorg met kwaliteit’. De 450 deelnemers is een pakket van vier dagdelen training aangeboden. Gestart werd met de basisvaardigheden van professionele dienstverlening. Vervolgens is gekozen om de diepte in te gaan op de vaardigheden:atlant_zorggroeplogo-e1277469084374

  • Klantgerichtheid
  • Communicatie
  • Onderhandelen
  • Bejegening en ondernemerschap

In de brochure ‘Verdiepingsworkshops professionele dienstverlener’ is meer informatie te vinden over de communicatieve vaardigheden in de zorg.

Praktische kennis

Wat is nu cliëntgericht werken en hoe doe ik dat dan in mijn dagelijkse praktijk? Het samenspel tussen de professional en cliënt kwam uitgebreid aan bod in het programma. In praktische en interactieve werkvormen werd er hard gewerkt aan:

Quotes-Dosaris-Atlant-Training

  • Denken vanuit de cliënt
  • ‘Moeite’ doen voor de cliënt
  • Kennis van omgangskunde
  • Betrouwbaarheid en integriteit
  • Pro actief handelen

De werkvormen en voorbeeldsituaties werden door de deelnemers als zeer leuk en leerzaam beoordeeld.

Ook de sfeer en expertise van de trainer werden als zeer positief ervaren. De totale waardering van de opleiding door de deelnemers was een dikke acht!

Win-win

Ook het management toonde zich uiterst tevreden na het voltooien van de opleiding.  De teamleiders gaven aan dat de training een significante toevoeging is aan de ontwikkeling van klantgerichtheid en professionaliteit van de Atlant zorgmedewerkers. In de dagelijkse praktijk van wonen, welzijn en zorg werd dit direct ervaren.
“Onze professionals zijn bewuster van het eigen handelen en gaan bewuster om met de emotie en behoefte van de cliënt”. De geleerde gesprekstechnieken worden inmiddels meegenomen in het contact met de cliënt en familieleden. Er wordt nu meer gelet op lichaamstaal en de zakelijke kant van de zorg, zoals onderhandelen. Medewerkers geven aan meer met elkaar in gesprek te gaan en elkaar eerder feedback te durven geven.

Cliënt centraalDosaris-Versdiepingsworkshop

Of zoals een van de deelnemers schetste: “Leuk om onderling deze discussies te hebben en met elkaar kritisch naar onszelf te kijken met een heel positief resultaat voor onze werkwijze en onze cliënten. Ik ben benieuwd naar de cliënttevredenheid van de aankomende periode!”

Klik op onze brochure ‘Verdiepingsworkshops professionele dienstverlener’ voor meer praktische informatie over deze trainingen. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl