Skip to main content

Teamleider Roostermodel

De inzet van de passende zorgformatie en de aansluiting vinden met de inkomsten vanuit de zorgprofielen is een hele uitdaging voor elke teamleider. Welke formatiemix is er nodig en hoe past deze binnen de financiële kaders van de aanwezige zorgprofielen? Is het rooster een juiste balans tussen het zorgprofiel van en de zorgafspraken met de cliënt? En hoeveel medewerkers zijn er nodig om het rooster te kunnen vullen?

Het Advisaris Teamleiders Roostermodel  faciliteert jou als teamleider hierin maximaal!

Neem voor meer informatie over ons Advisaris Teamleider Roostermodel contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl